Quyền riêng tư Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng cam kết bảo mật cho tất cả các khách truy cậpNhiều hơn

We open VOC channel to know opinion of customers w...

Nhiều hơn

Tài Nguyên

  • 330 x 465
   mới

   43HT3WJ_One:Quick Flex_Catalogue

   Type Print AD

   Tải về 20211025204537882.pdf CTMG0003 MCST0002 OneQuick Flex_for Business_Datasheet(low)_211020.pdf LGEVH vn_VN C20000 C20002
  • 330 x 465
   mới

   55CT5WJ_One:Quick Works_Catalogue

   Type Print AD

   Tải về 20211025204430222.pdf CTMG0003 MCST0002 55CT5WJ_Datasheet(low)_LG OneQuick Works_211015.pdf LGEVH vn_VN C20000 C20002
  • 330 x 465
   mới

   55VSM5J_Catalogue

   Type Print AD

   Tải về 20211025204305054.pdf CTMG0003 MCST0002 VSM5J_Datasheet(low)_LG Video Wall_210721 (1).pdf LGEVH vn_VN C20000 C20002
  • 330 x 465
   mới

   55VSH7J_Catalogue

   Type Print AD

   Tải về 20211025203511484.pdf CTMG0003 MCST0002 VSH7J_Datasheet(low)_LG Video Wall_210721 (1).pdf LGEVH vn_VN C20000 C20002
 • Dữ liệu sản phẩm

  • mới

   AHU Communication Kit_220V_50/60Hz_Global

   Loại Sách dữ liệu sản phẩm
   Phân nhóm HVAC > Air Handling Unit
   0000019391 Product Data Book KR_AHU_Comm.Kit_220V,5060Hz_EU_MFL68924303_0CAA0-02B_Feb.2020(1).zip 20200218154052131.zip LGEVH vn_VN C10000 C10044
  • mới

   [Asia] Single CAC_Inverter_CoolingOnly

   Loại Sách dữ liệu sản phẩm
   Phân nhóm HVAC > Single Split > All(Indoor Unit)
   0000018916 Product Data Book SCAC_Inverter_ASIA_CO_MFL68602303_0CST0-06B(Jan.2020).zip 20200128104752163.zip LGEVH vn_VN C10000 C10004
  • mới

   Multi V 5_Heat Pump_380V_Global(Asia + South America)

   Loại Sách dữ liệu sản phẩm
   Phân nhóm HVAC > VRF > Multi V 5 > Heat Pump
   0000018764 Product Data Book KR_MV5_R410A_380V,5060Hz_HP_SA_MFL67474050_0CVV0-01H_Jan.2020.zip 20200128093209184.zip LGEVH vn_VN C10000 C10002
  • mới

   Multi V 5_Heat Pump_LLS5_380V+380-415V_Global

   Loại Sách dữ liệu sản phẩm
   Phân nhóm HVAC > VRF > Multi V 5 > Pro
   0000018456 Product Data Book KR_MV5-Pro_R410A_380V,5060Hz_HP_Global_MFL67474061_0CVV0-02C_Jan.2020.zip 20200117114648715.zip LGEVH vn_VN C10000 C10002
  • mới

   Multi_Inverter_Heat Pump_R410A,50Hz

   Loại Sách dữ liệu sản phẩm
   Phân nhóm HVAC > Multi Split > Multi Inverter
   0000018222 Product Data Book KR_MULTI(R410A_50Hz)_HP_EU_MFL67502707_5CIM0-02A(Jan.2020)_ODU.zip 20200114081845118.zip LGEVH vn_VN C10000 C10003
 • Tiện ích

  • mới

   LCD TV (B2B)

   Loại Firmware
   Factory Model Name 43UR340C9UD
  • mới

   LCD TV (B2B)

   Loại Firmware
   Factory Model Name 43UR640S0CD
  • mới

   LCD TV (B2B)

   Loại Firmware
   Factory Model Name 43UR640S0DD
  • mới

   LCD TV (B2B)

   Loại Firmware
   Factory Model Name 43UR640S0GD
  • mới

   LCD TV (B2B)

   Loại Firmware
   Factory Model Name 43UR640S0SD
 • Nguyên cứu tình huống

go top go prev