Quyền riêng tư Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng cam kết bảo mật cho tất cả các khách truy cậpNhiều hơn

B2B News-2018.02 - Lịch sử độ dày vết ghép

Dear Madame / Sir<br /><br />Khi Quý Anh / Chị được Khách hàng yêu cầu tư vấn về màn hình ghép, chắc hẳn độ dày vết ghép là một trong những điểm trao đổi đầu tiên. Chú... Nhiều hơn

Các tài liệu có giá trị biến đổi

  • Khác nhau giữa Tivi Gia Dụng và Màn Hình Chuyên Dụng
   mới

   B2B`19-News: Khác nhau giữa Tivi Gia Dụng và Màn Hình Chuyên Dụng

   Type Print AD

   Tải về 20190325165905451.pdf CTMG0003 MCST0003 Difference MNT Sigange - Consumer TV.pdf LGEVH vn_VN C20000
  • Commercial TV 32 43 49LT340C
   mới

   ID-19'-LT340C

   Type Print AD

   Tải về 20190319193532518.pdf CTMG0003 MCST0002 TV-C-Model-LT340C 32 43 49.pdf LGEVH vn_VN C20000
  • ID`18-PCS400R-Pro:Centric V/Direct Server
   mới

   ID`18-PCS400R-Pro:Centric V/Direct Server

   Type Print AD

   Tải về 20181112191350300.pdf CTMG0003 MCST0002 TV-ProV-PCS400R.pdf LGEVH vn_VN C20000
  • ID`18-WP400-Signage Box
   mới

   ID`18-WP400-Signage Box

   Type Print AD

   Tải về 20181112191123770.pdf CTMG0003 MCST0002 MNT-WP400.pdf LGEVH vn_VN C20000
 • Dữ liệu sản phẩm

  • mới

   Single CAC_Standard Inverter_220-240V/50Hz+220V/60Hz_ODU_Global

   Loại Sách dữ liệu sản phẩm
   Phân nhóm HVAC > Single Split > Standard Inverter
   0000004821 Product Data Book KR_SCAC(R410A_50,60Hz)_CO_INV_ODU_MFL62069310_0CSL0-06A(Nov.2016).zip 20161202113447425.zip LGEVH vn_VN C10000
  • mới

   TH_Single CAC_Ducted Split_R410A,50Hz_Asia

   Loại Sách dữ liệu sản phẩm
   Phân nhóm HVAC > Single Split > Ducted Split
   0000005032 Product Data Book TH_Single CAC_Ducted Split_50Hz_CO_Asia_MFL68582702_5CUN0-01C(Oct.2016).zip 20161122100757721.zip LGEVH vn_VN C10000
  • mới

   Multi V _ IDU _Global

   Loại Sách dữ liệu sản phẩm
   Phân nhóm HVAC > VRF / GHP Indoor Unit > All(4series)
   0000005186 Product Data Book KR_MV IDU_4series_R410A_5060Hz_Global_MFL55028426_0CVP0-05B_Jul.2016.zip 20161121140622032.zip LGEVH vn_VN C10000
  • mới

   Ceiling Cassette_220-240V/50Hz_Asia(Indonesia)

   Loại Sách dữ liệu sản phẩm
   Phân nhóm HVAC > Single Split > Ceiling Cassette
   0000007569 Product Data Book TH_Ceiling+Cassette(R410A_50Hz)_CO_ODU_Indonesia_MFL33061338_TH5CST0-02B(May 2016).zip 20161209101908876.zip LGEVH vn_VN C10000
  • mới

   Ceiling Cassette_220-240V/50Hz_Asia(Indonesia)

   Loại Sách dữ liệu sản phẩm
   Phân nhóm HVAC > Single Split > Ceiling Cassette
   0000007560 Product Data Book TH_Ceiling+Cassette(R410A_50Hz)_CO_ODU_Indonesia_MFL33061338_TH5CST0-02B(May 2016).zip 20161209101600822.zip LGEVH vn_VN C10000
 • Tiện ích

  • mới

   MONITOR (DIGITAL SIGNAGE)

   Loại Firmware
   Factory Model Name 32SM5KE-BJ
  • mới

   MONITOR (DIGITAL SIGNAGE)

   Loại Firmware
   Factory Model Name 43SH7E-BJ
  • mới

   MONITOR (DIGITAL SIGNAGE)

   Loại Firmware
   Factory Model Name 43SM5KE-BJ
  • mới

   MONITOR (DIGITAL SIGNAGE)

   Loại Firmware
   Factory Model Name 49SH7E-BJ
  • mới

   MONITOR (DIGITAL SIGNAGE)

   Loại Firmware
   Factory Model Name 49SM5KE-BJ
 • Nguyên cứu tình huống

go top go prev