Quyền riêng tư Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng cam kết bảo mật cho tất cả các khách truy cậpNhiều hơn

B2B News 2019.10: Màn hình LED 130inch All-in-one

B2B News 2019.10: Màn hình LED 130inch All-in-one Nhiều hơn

Các tài liệu có giá trị biến đổi

  • ID`19-Outdoor-XE4F 49 55
   mới

   ID`19-Outdoor-XE4F 49 55

   Type Print AD

   Tải về 20190904162510279.pdf CTMG0003 MCST0002 MNT OUTDOOR XE4F Series.pdf LGEVH vn_VN C20000
  • ID`19-Monitor Signage-55SVH7PF-H
   mới

   ID`19-Monitor Signage-55SVH7PF-H

   Type Print AD

   Tải về 20190808170242373.pdf CTMG0003 MCST0002 MNT-VIDEO WALL-2019-55SVH7PF-H.pdf LGEVH vn_VN C20000
  • ID`19-Monitor Signage-88BF7F
   mới

   ID`19-Monitor Signage-88BF7F

   Type Print AD

   Tải về 20190808164757620.pdf CTMG0003 MCST0002 MNT-STRETCH-88BH7F.pdf LGEVH vn_VN C20000
  • ID`19-Hotel TV-32LT660H
   mới

   ID`19-Hotel TV-32LT660H

   Type Print AD

   Tải về 20190808162622273.pdf CTMG0003 MCST0002 TV_2019_HModel_LT660H_32.pdf LGEVH vn_VN C20000
 • Dữ liệu sản phẩm

  • mới

   Ventilation_ERV_220/240V_50Hz_5series_EU

   Loại Sách dữ liệu sản phẩm
   Phân nhóm HVAC > Ventilation > ERV
   0000017124 Product Data Book KR_ERV(50_60Hz)_EU_MFL63726406_0CEE0-01F(Oct.2019).zip 20191017101953905.zip LGEVH vn_VN C10000
  • mới

   Multi V _ IDU_4series_Global

   Loại Sách dữ liệu sản phẩm
   Phân nhóm HVAC > VRF / GHP Indoor Unit > All(4series)
   0000017107 Product Data Book KR_MV_IDU_4series_R410A,R32_5060Hz_Global_MFL55028426_0CVP0-09A(Oct.2019).zip 20191016081046539.zip LGEVH vn_VN C10000
  • mới

   Multi V _ IDU_4series_Global

   Loại Sách dữ liệu sản phẩm
   Phân nhóm HVAC > VRF / GHP Indoor Unit > All(4series)
   0000017086 Product Data Book KR_MV_IDU_4series_R410A_5060Hz_Global_MFL55028426_0CVP0-09A(Oct.2019).zip 20191015164741723.zip LGEVH vn_VN C10000
  • mới

   Multi V _ IDU_4series_Global

   Loại Sách dữ liệu sản phẩm
   Phân nhóm HVAC > VRF / GHP Indoor Unit > All(4series)
   0000017065 Product Data Book KR_MV_IDU_4series_R410A_5060Hz_Global_MFL55028426_0CVP0-09A(Oct.2019).zip 20191015164741723.zip LGEVH vn_VN C10000
  • mới

   Heating_Multi V Hydro Kit_4series_EU

   Loại Sách dữ liệu sản phẩm
   Phân nhóm HVAC > Heating > Hydro Kit
   0000017004 Product Data Book KR_Hydro Kit(R410A_5060Hz)_HP_MFL61741643_0CVG0-01D(Oct.2019).zip 20191015111505704.zip LGEVH vn_VN C10000
 • Tiện ích

  • mới

   MONITOR (DIGITAL SIGNAGE)

   Loại Firmware
   Factory Model Name 32SM5D-BH
  • mới

   MONITOR (DIGITAL SIGNAGE)

   Loại Firmware
   Factory Model Name 32SM5KD-BH
  • mới

   MONITOR (DIGITAL SIGNAGE)

   Loại Firmware
   Factory Model Name 43SM5D-BH
  • mới

   MONITOR (DIGITAL SIGNAGE)

   Loại Firmware
   Factory Model Name 43SM5KD-BH
  • mới

   MONITOR (DIGITAL SIGNAGE)

   Loại Firmware
   Factory Model Name 49SM5D-BH
 • Nguyên cứu tình huống

go top go prev