Quyền riêng tư Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng cam kết bảo mật cho tất cả các khách truy cậpNhiều hơn

Event: Smart Solution for Hospitality - Đà Nẵng 14...

Nhiều hơn

Các tài liệu có giá trị biến đổi

  • ID`18-PCS400R-Pro:Centric V/Direct Server
   mới

   ID`18-PCS400R-Pro:Centric V/Direct Server

   Type Print AD

   Tải về 20181112191350300.pdf CTMG0003 MCST0002 TV-ProV-PCS400R.pdf LGEVH vn_VN C20000
  • ID`18-WP400-Signage Box
   mới

   ID`18-WP400-Signage Box

   Type Print AD

   Tải về 20181112191123770.pdf CTMG0003 MCST0002 MNT-WP400.pdf LGEVH vn_VN C20000
  • ID`18-KIOSK 49inch
   mới

   ID`18-KIOSK 49inch

   Type Print AD

   Tải về 20181112190758018.pdf CTMG0003 MCST0002 MNT-KIOSK-49KE5E.pdf LGEVH vn_VN C20000
  • ID`18-Vertical: Retails
   mới

   ID`18-Vertical: Retails

   Type Print AD

   Tải về 20181112174115269.pdf CTMG0003 MCST0001 LG Digital Signage-Vertical-Retails.pdf LGEVH vn_VN C20000
 • Dữ liệu sản phẩm

  • mới

   Single CAC_Standard Inverter_220-240V/50Hz+220V/60Hz_ODU_Global

   Loại Sách dữ liệu sản phẩm
   Phân nhóm HVAC > Single Split > Standard Inverter
   0000004821 Product Data Book KR_SCAC(R410A_50,60Hz)_CO_INV_ODU_MFL62069310_0CSL0-06A(Nov.2016).zip 20161202113447425.zip LGEVH vn_VN C10000
  • mới

   TH_Single CAC_Ducted Split_R410A,50Hz_Asia

   Loại Sách dữ liệu sản phẩm
   Phân nhóm HVAC > Single Split > Ducted Split
   0000005032 Product Data Book TH_Single CAC_Ducted Split_50Hz_CO_Asia_MFL68582702_5CUN0-01C(Oct.2016).zip 20161122100757721.zip LGEVH vn_VN C10000
  • mới

   Multi V _ IDU _Global

   Loại Sách dữ liệu sản phẩm
   Phân nhóm HVAC > VRF / GHP Indoor Unit > All(4series)
   0000005186 Product Data Book KR_MV IDU_4series_R410A_5060Hz_Global_MFL55028426_0CVP0-05B_Jul.2016.zip 20161121140622032.zip LGEVH vn_VN C10000
  • mới

   Ceiling Cassette_220-240V/50Hz_Asia(Indonesia)

   Loại Sách dữ liệu sản phẩm
   Phân nhóm HVAC > Single Split > Ceiling Cassette
   0000007569 Product Data Book TH_Ceiling+Cassette(R410A_50Hz)_CO_ODU_Indonesia_MFL33061338_TH5CST0-02B(May 2016).zip 20161209101908876.zip LGEVH vn_VN C10000
  • mới

   Ceiling Cassette_220-240V/50Hz_Asia(Indonesia)

   Loại Sách dữ liệu sản phẩm
   Phân nhóm HVAC > Single Split > Ceiling Cassette
   0000007560 Product Data Book TH_Ceiling+Cassette(R410A_50Hz)_CO_ODU_Indonesia_MFL33061338_TH5CST0-02B(May 2016).zip 20161209101600822.zip LGEVH vn_VN C10000
 • Tiện ích

  • mới

   LCD TV (B2B)

   Loại Firmware
   Factory Model Name 43UU640C-TB
  • mới

   LCD TV (B2B)

   Loại Firmware
   Factory Model Name 43UU640C-TB
  • mới

   LCD TV (B2B)

   Loại Firmware
   Factory Model Name 43UU640C-ZB
  • mới

   LCD TV (B2B)

   Loại Firmware
   Factory Model Name 43UU640C-ZB
  • mới

   LCD TV (B2B)

   Loại Firmware
   Factory Model Name 49UU640C-TB
 • Nguyên cứu tình huống

go top go prev