Quyền riêng tư Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng cam kết bảo mật cho tất cả các khách truy cậpNhiều hơn

B2B News 2020.03: Dự Án LED tại Hà Nội

B2B News 2020.03: Dự Án LED tại Hà Nội Nhiều hơn

Các tài liệu có giá trị biến đổi

  • ID-LED-Premium Fine Pitch
   mới

   ID-LED-Premium Fine Pitch

   Type Print AD

   Tải về 20200325163141230.pdf CTMG0003 MCST0002 LAPE_LG Premium Fine-pitch LED_Brochure.pdf LGEVH vn_VN C20000
  • ID-LED-130inch All-in-One
   mới

   ID-LED-130inch All-in-One

   Type Print AD

   Tải về 20200325162646675.pdf CTMG0003 MCST0002 LAAF_Brochure_130inch All-in-one LED Screen_ID_low.pdf LGEVH vn_VN C20000
  • Catalogue LG Multi V 5 Indoor Unit
   mới

   Catalogue LG Multi V 5 Indoor Unit

   Type Print AD

   Tải về 20200225155643179.pdf CTMG0003 MCST0002 Dan lanh Multi V.pdf LGEVH vn_VN C10000
  • Catalogue LG Multi V 5 Pro
   mới

   Catalogue LG Multi V 5 Pro

   Type Print AD

   Tải về 20200225155250740.pdf CTMG0003 MCST0002 Multi V 5 Pro.pdf LGEVH vn_VN C10000
 • Dữ liệu sản phẩm

  • mới

   TH_Single CAC_Inverter_CoolingOnly_Asia

   Loại Sách dữ liệu sản phẩm
   Phân nhóm HVAC > Single Split
   0000020319 Product Data Book SCAC_Inverter_ASIA_CO_MFL68602303_0CST0-06C(Mar.2020).zip 20200326113937529.zip LGEVH vn_VN C10000
  • mới

   Indoor Unit_R32_Multi+Single_Europe

   Loại Sách dữ liệu sản phẩm
   Phân nhóm HVAC > Single Split > All(Indoor Unit)
   0000020309 Product Data Book KR_MULTI+SINGLE(R32_50Hz)_HP_EU_MFL67502513_0CTI5-09A_IDU(Mar.2020).zip 20200324162040257.zip LGEVH vn_VN C10000
  • mới

   Indoor Unit_R32_Multi+Single_Europe

   Loại Sách dữ liệu sản phẩm
   Phân nhóm HVAC > Multi Split > All(Indoor Unit)
   0000020296 Product Data Book KR_MULTI+SINGLE(R32_50Hz)_HP_EU_MFL67502513_0CTI5-09A_IDU(Mar.2020).zip 20200324161625714.zip LGEVH vn_VN C10000
  • mới

   Air-Cooled Scroll Chiller_Global_R410A_CO

   Loại Sách dữ liệu sản phẩm
   Phân nhóm
   0000020182 Product Data Book AirCooled_Scroll_Chiller_Global_CO_R410A_MFL67285211_0BHW0-02D(Mar.2020).zip 20200317084400571.zip LGEVH vn_VN C10000
  • mới

   Air-Cooled Scroll Chiller_Global_R410A_CO

   Loại Sách dữ liệu sản phẩm
   Phân nhóm
   0000020163 Product Data Book AirCooled_Scroll_Chiller_Global_CO_R410A_MFL67285211_0BHW0-02D(Mar.2020).zip 20200317084400571.zip LGEVH vn_VN C10000
 • Tiện ích

  • mới

   MONITOR (DIGITAL SIGNAGE)

   Loại Firmware
   Factory Model Name 98UH5F-BJ
  • mới

   MONITOR (DIGITAL SIGNAGE)

   Loại Firmware
   Factory Model Name 98UM3F-BJ
  • mới

   LCD TV (B2B)

   Loại Firmware
   Factory Model Name 43UT640S0DA
  • mới

   LCD TV (B2B)

   Loại Firmware
   Factory Model Name 43UT640S0SA
  • mới

   LCD TV (B2B)

   Loại Firmware
   Factory Model Name 43UT640S0TA
 • Nguyên cứu tình huống

go top go prev