Quyền riêng tư Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng cam kết bảo mật cho tất cả các khách truy cậpNhiều hơn

ID news-2018.05: Giải pháp Digital Signage cho cửa...

ID news-2018.05: Giải pháp Digital Signage cho cửa hàng Mỹ Phẩm Nhiều hơn

Các tài liệu có giá trị biến đổi

  • 18-STB-5500
   mới

   18-STB-5500

   Type Print AD

   Tải về 20180619182332061.pdf CTMG0003 MCST0002 TV-STB_5500_ASIA.pdf LGEVH vn_VN C20000
  • 18-PCS400R
   mới

   18-PCS400R

   Type Print AD

   Tải về 20180619182232806.pdf CTMG0003 MCST0002 TV-ProV-PCS400R.pdf LGEVH vn_VN C20000
  • 18-WP320 - Signage Box
   mới

   18-WP320 - Signage Box

   Type Print AD

   Tải về 20180619182122087.pdf CTMG0003 MCST0002 MNT-WP320.pdf LGEVH vn_VN C20000
  • 18-XE Series
   mới

   18-XE Series

   Type Print AD

   Tải về 20180619180120966.pdf CTMG0003 MCST0002 MNT OUTDOOR XE-Series 49 55 75.pdf LGEVH vn_VN C20000
 • Tiện ích

  • mới

   MONITOR (DIGITAL SIGNAGE)

   Loại Firmware
   Factory Model Name MP700-CDCJ
  • mới

   MONITOR (DIGITAL SIGNAGE)

   Loại Firmware
   Factory Model Name MP700-CDCJ
  • mới

   MONITOR (DIGITAL SIGNAGE)

   Loại Firmware
   Factory Model Name MP700-CECJ
  • mới

   MONITOR (DIGITAL SIGNAGE)

   Loại Firmware
   Factory Model Name MP700-CECJ
  • mới

   MONITOR (DIGITAL SIGNAGE)

   Loại Firmware
   Factory Model Name MP700-CECJD
 • Nguyên cứu tình huống

go top go prev