Quyền riêng tư Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng cam kết bảo mật cho tất cả các khách truy cậpNhiều hơn

We open VOC channel to know opinion of customers w...

Nhiều hơn

Tài Nguyên

  • 330 x 465
   mới

   XS4J_Catalogue

   Type Print AD

   Tải về 20210707121230156.pdf CTMG0003 MCST0002 XS4J_Spec Sheet_210218.pdf LGEVH vn_VN C20000 C20002
  • 330 x 465
   mới

   UR640S_Catalogue

   Type Print AD

   Tải về 20210707121124090.pdf CTMG0003 MCST0002 UR640S(ASIA)_Datasheet(low)_LG UHD TV Signage_210531.pdf LGEVH vn_VN C20000 C20035
  • 330 x 465
   mới

   TR3DJ_Catalogue

   Type Print AD

   Tải về 20210707120718030.jpg CTMG0003 MCST0002 TR3DJ Series_Pic.jpg LGEVH vn_VN C20000 C20002
  • 330 x 465
   mới

   SM5J_Catalogue

   Type Print AD

   Tải về 20210706194009691.pdf CTMG0003 MCST0002 SM5J_Datasheet(low)_LG Full HD Standard Signage_210506.pdf LGEVH vn_VN C20000 C20002
 • Dữ liệu sản phẩm

  • mới

   AHU Communication Kit_220V_50/60Hz_Global

   Loại Sách dữ liệu sản phẩm
   Phân nhóm HVAC > Air Handling Unit
   0000019391 Product Data Book KR_AHU_Comm.Kit_220V,5060Hz_EU_MFL68924303_0CAA0-02B_Feb.2020(1).zip 20200218154052131.zip LGEVH vn_VN C10000 C10044
  • mới

   [Asia] Single CAC_Inverter_CoolingOnly

   Loại Sách dữ liệu sản phẩm
   Phân nhóm HVAC > Single Split > All(Indoor Unit)
   0000018916 Product Data Book SCAC_Inverter_ASIA_CO_MFL68602303_0CST0-06B(Jan.2020).zip 20200128104752163.zip LGEVH vn_VN C10000 C10004
  • mới

   Multi V 5_Heat Pump_380V_Global(Asia + South America)

   Loại Sách dữ liệu sản phẩm
   Phân nhóm HVAC > VRF > Multi V 5 > Heat Pump
   0000018764 Product Data Book KR_MV5_R410A_380V,5060Hz_HP_SA_MFL67474050_0CVV0-01H_Jan.2020.zip 20200128093209184.zip LGEVH vn_VN C10000 C10002
  • mới

   Multi V 5_Heat Pump_LLS5_380V+380-415V_Global

   Loại Sách dữ liệu sản phẩm
   Phân nhóm HVAC > VRF > Multi V 5 > Pro
   0000018456 Product Data Book KR_MV5-Pro_R410A_380V,5060Hz_HP_Global_MFL67474061_0CVV0-02C_Jan.2020.zip 20200117114648715.zip LGEVH vn_VN C10000 C10002
  • mới

   Multi_Inverter_Heat Pump_R410A,50Hz

   Loại Sách dữ liệu sản phẩm
   Phân nhóm HVAC > Multi Split > Multi Inverter
   0000018222 Product Data Book KR_MULTI(R410A_50Hz)_HP_EU_MFL67502707_5CIM0-02A(Jan.2020)_ODU.zip 20200114081845118.zip LGEVH vn_VN C10000 C10003
 • Tiện ích

  • mới

   MONITOR (DIGITAL SIGNAGE)

   Loại Firmware
   Factory Model Name 32SM5KE-BJ
  • mới

   MONITOR (DIGITAL SIGNAGE)

   Loại Firmware
   Factory Model Name 43SH7E-BJ
  • mới

   MONITOR (DIGITAL SIGNAGE)

   Loại Firmware
   Factory Model Name 43SM5KE-BJ
  • mới

   MONITOR (DIGITAL SIGNAGE)

   Loại Firmware
   Factory Model Name 49SH7E-BJ
  • mới

   MONITOR (DIGITAL SIGNAGE)

   Loại Firmware
   Factory Model Name 49SM5KE-BJ
 • Nguyên cứu tình huống

go top go prev