Quyền riêng tư Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng cam kết bảo mật cho tất cả các khách truy cậpNhiều hơn

B2B News 2019.04.19: Sử dụng Màn hình chạm ở các K...

Dear Quý Anh Chị<br /><br /><br />Ngành hàng B2B của Tập đoàn LG Electronics đã giới thiệu nhiều mẫu màn hình chạm khác nhau đáp ứng các nhu cầu phức tạp của Thị trường. Từ... Nhiều hơn

Các tài liệu có giá trị biến đổi

  • ID`19-Hotel TV-Total
Note: Some models are not line-up for Vietnamese market
   mới

   ID`19-Hotel TV-Total

   Type Print AD

   Tải về 20190520122751493.pdf CTMG0003 MCST0002 0_2019 Commercial TV Catalog.pdf LGEVH vn_VN C20000
  • ID`19-Monitor Signage-Total 
Note: Some models are may not line-up for Vietnamese market
   mới

   ID`19-Monitor Signage-Total

   Type Print AD

   Tải về 20190520121942346.pdf CTMG0003 MCST0002 0_2019 Digital Signage Catalogue Preview.pdf LGEVH vn_VN C20000
  • ID`19-UT761H-Pro:Smart Hotel TV
   mới

   ID`19-UT761H-Pro:Smart Hotel TV

   Type Print AD

   Tải về 20190515170608664.pdf CTMG0003 MCST0002 TV-H-Model-2019-ProSmart UT761H.pdf LGEVH vn_VN C20000
  • ID`18-MNT Signage SM5KE
   mới

   ID`19-MNT Signage SM5KE

   Type Print AD

   Tải về 20190514121404182.pdf CTMG0003 MCST0002 MNT-Stand Alone-SM5KE.pdf LGEVH vn_VN C20000
 • Dữ liệu sản phẩm

  • mới

   Heating_AWHP_Split type_R410A_HighTemp._EU

   Loại Sách dữ liệu sản phẩm
   Phân nhóm HVAC > Heating > Therma V Split
   0000015222 Product Data Book KR_ThermaV_Split_HighTemp(R410A,50Hz)_HP_EU_MFL66101115_5BPU0-01A(June.2019).zip 20190614150728913.zip LGEVH vn_VN C10000
  • mới

   Heating_AWHP_Split type_R410A_HighTemp._EU

   Loại Sách dữ liệu sản phẩm
   Phân nhóm HVAC > Heating > Therma V Split
   0000015201 Product Data Book KR_ThermaV_Split_HighTemp(R410A,50Hz)_HP_EU_MFL66101115_5BPU0-01A(June.2019).zip 20190614150728913.zip LGEVH vn_VN C10000
  • mới

   Single Package _Cooling Only inverter_R410A _CSA (3/4/5RT)

   Loại Sách dữ liệu sản phẩm
   Phân nhóm HVAC > Single Split > Single Package
   0000015178 Product Data Book KR_Single Package_R410A_5060Hz_CO_CSA_MFL67452915(3,4,5RT)_0CUK0-01F(June.2019).zip 20190613101147470.zip LGEVH vn_VN C10000
  • mới

   TH_Single CAC_Inverter_CoolingOnly_Asia

   Loại Sách dữ liệu sản phẩm
   Phân nhóm HVAC > Single Split > Standard Inverter
   0000015156 Product Data Book SCAC_Inverter_ASIA_CO_MFL68602303_0CST0-05A(May.2019).zip 20190610084556467.zip LGEVH vn_VN C10000
  • mới

   TH_Single CAC_Inverter_CoolingOnly_Asia

   Loại Sách dữ liệu sản phẩm
   Phân nhóm HVAC > Single Split > Standard Inverter
   0000015150 Product Data Book SCAC_Inverter_ASIA_CO_MFL68602303_0CST0-05A(May.2019).zip 20190610084556467.zip LGEVH vn_VN C10000
 • Tiện ích

  • mới

   MONITOR (DIGITAL SIGNAGE)

   Loại Firmware
   Factory Model Name 32SE3B-B
  • mới

   MONITOR (DIGITAL SIGNAGE)

   Loại Firmware
   Factory Model Name 32SE3B-BE
  • mới

   MONITOR (DIGITAL SIGNAGE)

   Loại Firmware
   Factory Model Name 32SE3B-CE
  • mới

   MONITOR (DIGITAL SIGNAGE)

   Loại Firmware
   Factory Model Name 32SL5B-BE
  • mới

   MONITOR (DIGITAL SIGNAGE)

   Loại Firmware
   Factory Model Name 42SH7DB-BE
 • Nguyên cứu tình huống

go top go prev