Quyền riêng tư Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng cam kết bảo mật cho tất cả các khách truy cậpNhiều hơn

We open VOC channel to know opinion of customers who use our product.

Nhiều hơn

Tài Nguyên

  • 330 x 465
   mới

   43HT3WJ_One:Quick Flex_Catalogue

   Type Print AD

   Tải về 20211025204537882.pdf CTMG0003 MCST0002 OneQuick Flex_for Business_Datasheet(low)_211020.pdf LGEVH vn_VN C20000 C20002
  • 330 x 465
   mới

   55CT5WJ_One:Quick Works_Catalogue

   Type Print AD

   Tải về 20211025204430222.pdf CTMG0003 MCST0002 55CT5WJ_Datasheet(low)_LG OneQuick Works_211015.pdf LGEVH vn_VN C20000 C20002
  • 330 x 465
   mới

   55VSM5J_Catalogue

   Type Print AD

   Tải về 20211025204305054.pdf CTMG0003 MCST0002 VSM5J_Datasheet(low)_LG Video Wall_210721 (1).pdf LGEVH vn_VN C20000 C20002
  • 330 x 465
   mới

   55VSH7J_Catalogue

   Type Print AD

   Tải về 20211025203511484.pdf CTMG0003 MCST0002 VSH7J_Datasheet(low)_LG Video Wall_210721 (1).pdf LGEVH vn_VN C20000 C20002
 • Dữ liệu sản phẩm

  • mới

   Single CAC_R32_Free Combination(H-Inverter)_Heat Pump_50Hz_Europe

   Loại Sách dữ liệu sản phẩm
   Phân nhóm HVAC > Single Split > H Inverter
   0000040202 Product Data Book KR_Single(R32_50Hz)_Free Combination_HP_EU_MFL67502814_5CSL5-03D_ODU(Mar.2022).zip 20220315095640485.zip LGEVH vn_VN C10000 C10004
  • mới

   Single CAC_R32_Free Combination(Standard/Compact)_Heat Pump_50Hz_Europe

   Loại Sách dữ liệu sản phẩm
   Phân nhóm HVAC > Single Split > Standard Inverter
   0000040167 Product Data Book KR_Single(R32_50Hz)_Free Combination_HP_EU_MFL67502814_5CSL5-03D_ODU(Mar.2022).zip 20220315095328159.zip LGEVH vn_VN C10000 C10004
  • mới

   Ventilation_ERV_Residential_230V_50Hz_EU

   Loại Sách dữ liệu sản phẩm
   Phân nhóm HVAC > Ventilation > Commercial
   0000040070 Product Data Book ERV_Residential_Ventilation_Unit_50Hz_EU_MFL63726407_0CEE0-01A.zip 20220307082607494.zip LGEVH vn_VN C10000 C1A006
  • mới

   Ventilation_ERV_Residential_220/240V_50Hz_EU

   Loại Sách dữ liệu sản phẩm
   Phân nhóm HVAC > Ventilation > Commercial
   0000040052 Product Data Book ERV_Residential_Ventilation_Unit_50Hz_EU_MFL63726407_0CEE0-01A.zip 20220307082607494.zip LGEVH vn_VN C10000 C1A006
  • mới

   Multi Inverter_IDU_CO+HP_220/230V

   Loại Sách dữ liệu sản phẩm
   Phân nhóm HVAC > Air to Air Heat pump > Multi Split > Outdoor unit
   0000040013 Product Data Book KR_Multi F(R410A)_Asia_MFL67502507_0CIM0-05A(Mar.2022)_IDU.zip 20220304114319620.zip LGEVH vn_VN C10000 C1A001
 • Tiện ích

  • mới

   MONITOR (DIGITAL SIGNAGE)

   Loại Firmware
   Factory Model Name 110UM5K-BP
  • mới

   MONITOR (DIGITAL SIGNAGE)

   Loại Firmware
   Factory Model Name 32SM5J-BP
  • mới

   MONITOR (DIGITAL SIGNAGE)

   Loại Firmware
   Factory Model Name 43UH5J-HP
  • mới

   MONITOR (DIGITAL SIGNAGE)

   Loại Firmware
   Factory Model Name 43UH5N-EP
  • mới

   MONITOR (DIGITAL SIGNAGE)

   Loại Firmware
   Factory Model Name 43UH7J-HP
 • Nguyên cứu tình huống

go top go prev